Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Voice

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Voice


Microsoft Dynamics 365 Customer Voice е корпоративно приложение за управление на обратна връзка, което ви позволява да вливате гласа на клиентите си във вашето ежедневно вземане на бизнес решения.

С непрекъснат цикъл за обратна връзка с клиентите можете лесно да проследявате показателите на клиентите, които имат най-голямо значение за вашия бизнес въз основа на данните от отговорите на анкетата, и да отговаряте на клиентите своевременно. С дълбока интеграция с бизнес приложенията на Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 Customer Voice добавя богата информация, като внася данни от проучвания в реално време в записите на клиентите.
Microsoft Dynamics 365 Customer Voice предоставя лесно и без триене преживяване от създаване на проучвания до генериране на полезни прозрения въз основа на обратна връзка с клиентите, с минимално време за настройка. Той ви помага да поддържате импулс относно това, което клиентите ценят и как те гледат на вашите продукти и услуги, и можете да бъдете сигурни, че вашите данни се поддържат от политиките за сигурност и съответствие на Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Customer Voice разширява възможностите за събиране на обратна връзка с предварително попълнени отговори, поддръжка за качване на файлове, подробен тип въпрос и персонализирани заглавки на анкета.
Допълнителните възможности, предназначени да подобрят процента на отговорите на анкетата, включват пауза и възобновяване на анкетата, за да дадат възможност на потребителите да попълнят анкета на друго устройство, автоматични напомняния за анкети за получатели, които не са попълнили анкетата, и управление на свръхпроучването. Създаването на последващ работен процес на действие е улеснено с Power Automate задействане на отговора на анкетата.

  • MPN: 51e31787-fe17-4fe9-a9ac-000dac25a19b
  • 329,95 лв. Месечно Без ДДС
    3.959,38 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка