Абонамент Microsoft Office 365 E5 без аудиоконференции

Информация за продукта: Абонамент Microsoft Office 365 E5 без аудиоконференции


Абонаментът за Microsoft Office 365 E5 без аудиоконферентна връзка предоставя пакета Office за PC и Mac, плюс имейл, незабавни съобщения, HD видео конферентна връзка, 1 TB съхранение и споделяне на лични файлове, анализи и разширена защита за организации, които вече имат съществуващи възможности за аудиоконферентна връзка и следователно не включва аудио конферентна връзка.


Microsoft Enterprise Plan Comparison

  • MPN: 02c07b64-2cd3-4667-b014-561192fc5d1a
  • 34,41€ Месечно Без ДДС
    412,92€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner