Microsoft Dynamics 365 Field Service

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Field Service


Microsoft Dynamics 365 Field Service е цялостно решение, което позволява на клиентите да трансформират своите сервизни операции, като свързват хора, места и неща, за да доставят ориентирани към клиентите преживявания. Полевата служба дава възможност на организациите да преминат от реактивност към предоставяне на проактивна или прогнозна полева услуга и да възприемат нови бизнес модели като услуга, базирана на резултатите, или „каквото и да било като услуга“.

Microsoft Dynamics 365 Field Service въвежда цялостно изживяване за клиентите, което ще им позволи да планират самообслужване и да оценят техниците, за да осигурят максимално удовлетворение. Другите инвестиции през вълна 1 на освобождаване през 2021 г. включват рационализиран опит при включване, изчерпателни възможности за ангажиране на клиентите и по-широки възможности за ресурси

  • MPN: 5eb287f2-f34f-4bc8-a8b0-c2e9b23f7430
  • 80,10€ Месечно Без ДДС
    961,20€ Годишно Без ДДС
    2.883,60€ Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner