Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity


Абонаментът за Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity е потребителски лиценз, който предоставя ограничен достъп до приложенията за търговия, финанси, човешки ресурси, операции по проекти и управление на веригата за доставки. Операции - Правата за използване на активността включват всички права за използване на членовете на екипа, както и правото на:
• Одобрете всички операции - транзакции, свързани с дейността (вж. Приложение F за подробности).
• Създавайте или редактирайте елементи, свързани със складирането, получаването, изпращането, поръчките, поддръжката на доставчика и всички бюджети
• Експлоатирайте устройство за продажба на място (POS), устройство за управление на магазини, устройство за магазин или складово устройство.

Обърнете се към Ръководството за лицензиране на Microsoft Dynamics 365 за повече подробности

  • MPN: 6130626e-bee0-4e76-8abb-e919b0ec9483
  • 42,20€ Месечно Без ДДС
    506,40€ Годишно Без ДДС
    1.519,20€ Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner