Абонамент за Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2


e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce

  • MPN: 56076643-0c85-4af7-b866-eaf0f8f5edde
  • 51.129,89 лв. Месечно Без ДДС
    613.558,74 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка