Microsoft Dynamics 365 Remote Assist

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Remote Assist


Този абонамент дава възможност на фирмите да използват Microsoft Dynamics 365 Remote Assist за по-бързо разрешаване на проблеми от първия път. С директни видео разговори със свободни ръце на Microsoft HoloLens техниците на полеви услуги могат да си сътрудничат с всеки отдалечен експерт на компютър или мобилен телефон за отстраняване на проблеми в контекста.
Допълнителните хардуерни и софтуерни изисквания варират за наличните функции и съдържание. За да разрешат достъпа на потребителя до този абонамент, ИТ администраторите трябва да присвоят отделни места на потребителите след покупката, преди потребителите да могат да инсталират приложението от Microsoft Store или Store for Business.

  • MPN: 09788e0b-05cf-47e9-b292-e4f4a34fe15e
  • 54,80€ Месечно Без ДДС
    657,60€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner