Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce за студенти

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce за студенти


User subscription that includes Dynamics 365 Commerce, Enterprise Edition

  • MPN: f65ba0cd-dd42-4b7a-8df2-2adcb3c01299
  • 118,72 лв. Месечно Без ДДС
    1.424,63 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка