Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer за факултета

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer за факултета


Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Enterprise. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.

  • MPN: 4bea8897-2b56-4614-a25f-675eb4d0d81e
  • 18,19 лв. Месечно Без ДДС
    218,27 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка