Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer за студенти

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer за студенти


Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Professional. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.

  • MPN: 9c5d580a-2e7e-4613-ab3a-b00b80697e6c
  • 13,10 лв. Месечно Без ДДС
    157,25 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка