Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer за факултета

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer за факултета


Attach user subscription offering for Dynamics 365 Commerce. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.

  • MPN: 3e77a031-79a9-4cd7-a7e7-d7dc2987a5c4
  • 27,19 лв. Месечно Без ДДС
    326,23 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка