Абонамент за Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 за факултета

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 за факултета


e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce

  • MPN: 88dd0c48-bf99-4bdb-bea2-0a483aa1b021
  • 28.121,51 лв. Месечно Без ДДС
    337.458,13 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка