Абонамент за Microsoft Common Data Service Log Capacity за образование

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Common Data Service Log Capacity за образование


Additional log data (audit / tracing) capacity for Dynamics 365 Customer Engagement Apps, PowerApps and any application that utilizes Microsoft’s Common Data Service for Apps. Each unit increases available tenant wide shared capacity by 1 GB

  • MPN: c2783c39-f49d-4987-b753-fdbaad00ac54
  • 11,54 лв. Месечно Без ДДС
    138,47 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка