Абонамент за Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit


Абонаментът за eDiscovery и Audit за Microsoft 365 E5 ви позволява да управлявате eDiscovery комуникации с помощта на инструменти за изпращане и проследяване на отговорите на попечителя и ескалиране с напомняния и известия на мениджъра.
Проучете изтичането на данни, проучете свързаните с тях потребителски дейности и предприемете действия за отстраняване, като например изтриване на свързани данни

Усъвършенстваното eDiscovery предлага решения за разследване и eDiscovery за ИТ и юридически отдели в корпорациите, за да идентифицират, събират, съхраняват, намаляват и преглеждат съдържанието, свързано с разследване или съдебен процес, преди износ от системата на Microsoft 365.

Разширеният одит в Microsoft 365 осигурява едногодишно задържане на журнали за одит за потребителски и администраторски дейности и предоставя възможност за създаване на потребителски политики за задържане на журнали за одит за управление на задържането на журнали за одит за други услуги на Microsoft 365. Той също така осигурява достъп до решаващи събития за разследвания и достъп с висока честотна лента до API на Office 365 Management Activity

Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3, Office 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3 предоставят правата на потребителя да се възползва от Core eDiscovery.
Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance, Microsoft 365 E5/A5/G5 eDiscovery and Audit и Office 365 E5/A5/G5 предоставят правата на потребителя да се възползва от Advanced eDiscovery.
Лицензирани потребители на Office 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance и Microsoft 365 E5/A5/G5 eDiscovery and Audit могат да се възползват от Advanced Audit.

  • MPN: b8c46a9e-5585-4c81-bfd8-5e7480b27680
  • 9,97 лв. Месечно Без ДДС
    119,70 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка