Pro Direct Support for Microsoft Dynamics 365 Unified Operations

Информация за продукта: Pro Direct Support for Microsoft Dynamics 365 Unified Operations


Абонаментът Pro Direct Support за Microsoft Dynamics 365 Unified Operations е предложение за платена поддръжка за Microsoft Dynamics 365, което включва 24x7 поддръжка, помощ при ескалация, обучение и бързи времена за реакция.
Изисква се минимална покупка от 20 места.

  • MPN: 09dc6202-bfbb-44fb-9c87-b12c90084010
  • 7,60€ Месечно Без ДДС
    91,20€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner