Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E3

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E3


Абонаментът Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) е интелигентна платформа за управление и сигурност на мобилността. Той помага за защитата и сигурността на вашата организация и дава възможност на вашите служители да работят по нови и гъвкави начини.

Удобен икономически ефективен начин за клиентите да закупят облачните услуги на крайния потребител и устройства на Microsoft:
Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 се състои от Azure Active Directory P1, Azure Information Protection P1, Microsoft Endpoint Manager и Microsoft Advanced Threat Analytics за предоставяне

Управление на самоличността и достъпа
Опростено управление на достъпа и сигурност
Многофакторно удостоверяване
Условен достъп
Разширено докладване за сигурност
Лиценз за клиентски достъп на Windows Server (CAL) *

Управление на крайната точка
Управление на мобилни приложения
Разширена защита на данните на Microsoft Office 365
Интегрирано управление на компютър
Интегрирано локално управление

Защита на информацията
Постоянна защита на данните
Проследяване и отмяна на документи
Управление на ключове за криптиране според регулаторните нужди

Защита, управлявана от идентичност
Microsoft Advanced Threat Analytics * 1
Microsoft Defender for Identity

* 1. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) ще прекрати основната поддръжка на 12 януари 2021 г. Разширената поддръжка ще продължи до януари 2026.


Сравнение на модерния работен план на предприятиетоv

  • MPN: 79c29af7-3cd0-4a6f-b182-a81e31dec84e
  • 17,41 лв. Месечно Без ДДС
    208,88 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка