Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E5

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E5


Абонаментът Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 е най-изчерпателното решение, доставено в облак за защита на данните на вашата компания в мобилен свят, първи в облака.

Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 се състои от Azure Active Directory P2, Azure Information Protection P2, Microsoft Endpoint Manager, Cloud App Security и Microsoft Advanced Threat Analytics за предоставяне

Управление на самоличността и достъпа
Опростено управление на достъпа и сигурност
Многофакторно удостоверяване
Условен достъп
Условен достъп, основан на риска
Разширено отчитане на сигурността
Привилегировано управление на самоличността
Лиценз за клиентски достъп на Windows Server (CAL) *

Управление на крайната точка
Управление на мобилни приложения
Разширена защита на данните на Microsoft Office 365
Интегрирано управление на компютър
Интегрирано локално управление

Защита на информацията
Постоянна защита на данните
Интелигентна класификация и етикетиране на данни
Проследяване и отмяна на документи
Управление на ключове за криптиране според регулаторните нужди

Защита, управлявана от идентичност
Microsoft Advanced Threat Analytics * 1
Защита на Microsoft Cloud App
Microsoft Defender for Identity

* 1. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) ще прекрати основната поддръжка на 12 януари 2021 г. Разширената поддръжка ще продължи до януари 2026.

  • MPN: 37402a1d-0c6e-4d49-baae-0e45bd8ecb44
  • 27,19 лв. Месечно Без ДДС
    326,23 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка