Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise


Абонаментът за обслужване на клиенти на Microsoft Dynamics 365 Enterprise предоставя цялостна услуга за поддръжка на клиенти, обхващаща сценарии за самостоятелно и подпомагано обслужване в множество канали за ангажиране на клиента.
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise осигурява цялостно и ефективно маршрутизиране и управление на дела за агенти. Той също така предоставя добавки за прозрения и ангажираност на всички канали и дава възможност за създаване и използване на статии за управление на знания.

Обслужването на клиенти на Microsoft Dynamics 365 трансформира контактния център, като осигурява интелигентно многоканално маршрутизиране през канали. Контактният център „всичко в едно“ ще се доставя с логистично и интегрирано решение за глас и чат от първа страна, за да позволи на клиентите да работят бързо и бързо.

  • MPN: 58cd6573-6784-4467-b2fc-1a06bb874ed6
  • 156,66 лв. Месечно Без ДДС
    1.879,94 лв. Годишно Без ДДС
    5.680,69 лв. Тригодишно Без ДДС

    Количество: Поръчка