Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - устройство

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - устройство


Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - Device licence subscription

  • MPN: 56433e2b-3378-4b35-867d-31ebb879deac
  • 239,20 лв. Месечно Без ДДС
    2.870,38 лв. Годишно Без ДДС
    8.673,52 лв. Тригодишно Без ДДС

    Количество: Поръчка