Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Customer Insights


Абонаментът за Microsoft Dynamics 365 Customer Insights предоставя статистика за аудиторията и ангажимента.

Възможностите за прозрения за аудиторията позволяват на всяка организация да обедини и разбере своите клиентски данни, за да ги използва за интелигентни прозрения и действия. Прозренията за аудиторията са добавяне на възможности за персонализиране и разширяемост на изгледа на клиента, допълнителни съединители за поглъщане на данни, по-добри контроли за обединяване, базирано на AI, и възможности, които да позволят на специалистите по маркетинг, продажби и услуги да управляват персонализирани ангажименти през каналите.

Възможностите за проследяване на ангажираността позволяват индивидуален и цялостен интерактивен анализ през допирни точки за пътуване в мрежата, мобилни и свързани продукти.

  • MPN: 663e36bd-0002-44c8-aa60-edc398c30d4a
  • 2.474,12 лв. Месечно Без ДДС
    29.689,50 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка