Абонамент за Microsoft Dataverse Database Capacity

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dataverse Database Capacity


Абонаментът за капацитет за база данни на Microsoft Dataverse осигурява допълнителен капацитет на релационна база данни за приложения на Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, PowerApps и всяко приложение, което използва Microsoft Dataverse за приложения.
Microsoft Dataverse по-рано беше известна като Common Data Service
Всяка единица увеличава наличния общ капацитет на наемателя с 1 ГБ

  • MPN: d31fcbc0-aaf7-48b7-af12-900c05a60594
  • 65,91 лв. Месечно Без ДДС
    790,94 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка