Microsoft Dataverse Database Capacity

Информация за продукта: Microsoft Dataverse Database Capacity


Абонаментът за капацитет за база данни на Microsoft Dataverse осигурява допълнителен капацитет на релационна база данни за приложения на Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, PowerApps и всяко приложение, което използва Microsoft Dataverse за приложения.
Microsoft Dataverse по-рано беше известна като Common Data Service
Всяка единица увеличава наличния общ капацитет на наемателя с 1 GB

  • MPN: d31fcbc0-aaf7-48b7-af12-900c05a60594
  • 33,70€ Месечно Без ДДС
    404,40€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner