Абонамент за Microsoft Dataverse File Capacity

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dataverse File Capacity


Абонаментът Microsoft Dataverse File Capacity осигурява допълнителен файлов капацитет за Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Apps, PowerApps и всяко приложение, което използва Dataverse за приложения на Microsoft.
Microsoft Dataverse по-рано беше известна като Common Data Service
Всяка единица увеличава наличния общ капацитет на наемателя с 1 ГБ

  • MPN: 8c52358f-22a4-4e38-be86-730f138c2c1e
  • 3,31 лв. Месечно Без ДДС
    39,66 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка