Абонамент за Microsoft Dataverse Log Capacity

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dataverse Log Capacity


Абонаментът на Microsoft Dataverse Log Capacity осигурява допълнителен капацитет за регистрационни данни (одит/проследяване) за приложения на Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, PowerApps и всяко приложение, което използва Microsoft Dataverse за приложения.
Microsoft Dataverse по-рано беше известна като Common Data Service
Всяка единица увеличава наличния общ капацитет на наемателя с 1 ГБ

  • MPN: b91d164b-7a81-4398-a2f8-70d5074001c9
  • 16,43 лв. Месечно Без ДДС
    197,15 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка