Microsoft Dynamics 365 Business Central - Device

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Business Central - Device


Лицензът за Microsoft Dynamics 365 Business Central Device е вид допълнителен потребител, който работи в рамките на Business Central.
Лицензите за устройства не са основен лиценз, но включват някои възможности на пълноправен потребител.
Лицензът за устройство е предназначен да се използва на определен компютър и да има влезли в него няколко души през деня.
Предназначен е да се използва за управление на устройство за продажба, устройство на магазин или складово устройство за проследяване на инвентара, разписанията, продажбите или транзакциите за услуги.
Лицензът за устройство може да бъде персонализиран, за да предоставя услугите, които определено устройство може да трябва да има.

  • MPN: 5b04b78c-fd36-4cf3-a7a5-3457991c8b79
  • 33,70€ Месечно Без ДДС
    404,40€ Годишно Без ДДС
    1.213,20€ Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner