Microsoft AI Builder Capacity add-on

Информация за продукта: Microsoft AI Builder Capacity add-on


Абонамент за добавка за капацитет на AI на Microsoft AI
AI Builder дава възможност за създаване и използване на прозрения за подобряване на бизнес процесите.
Всеки лиценз предлага 1 милион кредита за услуга на месец.

  • MPN: 7779a4ba-bd21-457c-8b3f-b3baa74fc99c
  • 421,70€ Месечно Без ДДС
    5.060,40€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner