Microsoft Dynamics 365 Finance Attach From SA VL/DPL

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Finance Attach From SA VL/DPL


Attach user subscription offering for Microsoft Dynamics 365 Finance. Requires qualifying Microsoft Dynamics 365 base offer.

  • MPN: 0982c398-75c5-4f24-a13d-f9c837306779
  • 15,20€ Месечно Без ДДС
    182,40€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner