Microsoft Dynamics 365 Finance From SA VL/DPL

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Finance From SA VL/DPL


Base user subscription offering for Microsoft Dynamics 365 Finance

  • MPN: 5b5de5dc-5158-4744-bae0-400b540d15ca
  • 91,10€ Месечно Без ДДС
    1.093,20€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner