Microsoft Power Apps and Power Automate capacity add-on

Информация за продукта: Microsoft Power Apps and Power Automate capacity add-on


Абонаментът за добавяне на капацитет на Microsoft Power Apps и Power Automate осигурява допълнителни 10 000 разговора за API на ден и може да се присвоява на един потребител ИЛИ множество потребители и / или бизнес процеси.

  • MPN: e1791e24-a789-4e17-b7fa-4a627f8f9088
  • 42,20€ Месечно Без ДДС
    506,40€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner