Microsoft Power Apps Portals login capacity add-on

Информация за продукта: Microsoft Power Apps Portals login capacity add-on


Допълнителният абонамент за капацитет за вход на Microsoft Power Apps Portals осигурява 100 ежедневни влизания от външни потребители на месец.
Порталите на Power Apps позволяват на организациите да разширят бизнес процесите до служителите и външната аудитория.

  • MPN: 09d13345-8342-4270-acbd-563c5fd619d9
  • 168,70€ Месечно Без ДДС
    2.024,40€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner