Microsoft Power Apps Portals page view capacity add-on

Информация за продукта: Microsoft Power Apps Portals page view capacity add-on


Абонаментът за добавяне на капацитет за преглед на страници на Microsoft Power Apps Portals осигурява 100 000 показвания на външни потребителски страници на месец.
Порталите на Power Apps позволяват на организациите да разширят бизнес процесите до служителите и външната аудитория.

  • MPN: eb3da7ca-a676-415e-8064-039e49edefb9
  • 84,30€ Месечно Без ДДС
    1.011,60€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner