Microsoft Power Apps Portals login capacity add-on Tier 2 (10 unit min)

Информация за продукта: Microsoft Power Apps Portals login capacity add-on Tier 2 (10 unit min)


Всеки абонамент за добавяне на капацитет за вход за капацитет на Microsoft Power Apps Portals осигурява 100 ежедневни влизания от външни потребители на месец с минимум 10 броя
Порталите на Power Apps позволяват на организациите да разширят бизнес процесите до служителите и външната аудитория.

  • MPN: 2f558d61-fe7e-4379-a6df-23a7dce95b00
  • 84,30€ Месечно Без ДДС
    1.011,60€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner