Microsoft Power Apps Portals login capacity add-on Tier 3 (50 unit min)

Информация за продукта: Microsoft Power Apps Portals login capacity add-on Tier 3 (50 unit min)


Всеки абонамент за добавяне на капацитет за вход за капацитет на Microsoft Power Apps Portals осигурява 100 ежедневни влизания от външни потребители на месец с минимално количество от 50 единици
Порталите на Power Apps позволяват на организациите да разширят бизнес процесите до служителите и външната аудитория.

  • MPN: c192bc67-a299-4e47-bd28-9c0ec43bcfc6
  • 59,00€ Месечно Без ДДС
    708,00€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner