Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach From SA VL/DPL

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach From SA VL/DPL


Attach user subscription offering for Microsoft Dynamics 365 Human Resources. Requires qualifying Microsoft Dynamics 365 base offer.

  • MPN: 01fd1ed3-ebb9-44e1-b651-0d24097ea59c
  • 15,20€ Месечно Без ДДС
    182,40€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner