Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Промоция

Информация за продукта: Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Промоция


Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Промоция е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Microsoft Dynamics 365 Commerce в облака

  • MPN: 97e98de6-24a8-4282-bad6-9d1a874e90a4
  • 178,18 лв. Месечно Без ДДС
    2.138,11 лв. Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка