Microsoft Dynamics 365 Finance From Dynamics AX Migration Promo

Информация за продукта: Microsoft Dynamics 365 Finance From Dynamics AX Migration Promo


Абонаментът на Microsoft Dynamics 365 Finance From AX Migration Promo е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Microsoft Dynamics 365 Finance в облака

  • MPN: 7fbd1115-a4c1-4cf9-b881-40c4187ca581
  • 91,10€ Месечно Без ДДС
    1.093,20€ Годишно Без ДДС

    Количество: Поръчка
    spinner