Правим всичко възможно, за да осигурим точна наличност на продукта, но глобалният недостиг на чипове означава, че наличността се променя много бързо

Microsoft Dynamics 365 Attach - за клиенти със съществуващ основен продукт

За да лицензират основните Бизнес приложения (Продажби, Обслужване на клиенти, Полеви услуги, Автоматизация на проектни услуги, Финанси, Управление на веригата за доставки, Търговия на дребно и Талант), клиентите могат да купуват или като основен, или като прикачен лиценз (и). Когато купувате множество основни бизнес приложения, първият или базовият лиценз трябва да бъде лицензът с най-висока цена за потребителя. Всеки пълноправен потребител трябва да има Базов лиценз. Потребителите, изискващи множество основни бизнес приложения, могат да закупят колкото е необходимо прикачени артикули на намалена цена. Всеки лиценз за прикачване може да бъде присвоен само на потребител с квалифицирана предпоставка Базов лиценз. Администраторът няма да може да присвои лиценза за прикачване на потребител, който няма необходимия основен лиценз. Клиентите, които се опитват да присвоят лиценз за прикачване към потребител, който няма предварително условие Базов лиценз, ще получат грешка по време на заданието. В EA, ако се закупи лиценз за прикачване, когато се изисква лиценз за база, клиентите могат да увеличат лиценза за прикачване към съответния лиценз за база. В CSP и MPSA клиентите трябва да върнат лиценза за прикачване и да закупят съответния базов лиценз. Имайте предвид, че това предложение за продажба се основава на потребителски лиценз (USL). Само бизнес приложенията, които са USL, могат да бъдат закупени като лиценз за прикачване.

Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Commerce със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Commerce със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Customer Insights със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach (100 seat min)
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional със значителна отстъпка.
Изисква минимум 100 места
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach (100 seat min)
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise със значителна отстъпка.
Изисква минимум 100 места
Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach
Абонаментът на Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Field Service със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach (100 seat min)
Абонаментът на Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Field Service със значителна отстъпка.
Изисква минимум 100 места
Microsoft Dynamics 365 Finance Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Finance Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Finance със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Finance Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Finance Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Finance със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Human Resources със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Human Resources със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Marketing със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Project Operations със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Remote Assist със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Sales Professional със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach (100 seat min)
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Sales Professional със значителна отстъпка.
Изисква минимум 100 места
Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach (100 seat min)
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise със значителна отстъпка.
Изисква минимум 100 места
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management със значителна отстъпка.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach позволява на клиентите със съществуващ абонамент за основен продукт на Dynamics 365 да добавят Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management със значителна отстъпка.
spinner