Microsoft Dynamics 365 - Миграция от локални оферти

Всички локални клиенти на Dynamics с активна Dynamics Software Assurance (VL) или Enhancement Plan (DPL) имат право, независимо от лицензиран продукт, издание или версия, да мигрират от локално към облачно лицензиране

Продуктовата група не съдържа видими продукти
spinner