Microsoft Dynamics 365 - Миграция от Dynamics AX Оферти

Промоционални оферти на Microsoft Dynamics 365 за клиенти, мигриращи от локални Dynamics AX към абонаменти за Dynamics 365 в облака

Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Promo
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Promo е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Microsoft Dynamics 365 Commerce в облака
Microsoft Dynamics 365 Finance From Dynamics AX Migration Promo
Абонаментът на Microsoft Dynamics 365 Finance From AX Migration Promo е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Microsoft Dynamics 365 Finance в облака
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management From Dynamics AX Migration Promo
Абонаментът за управление на веригата за доставки на Microsoft Dynamics 365 от AX Migration е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 Supply Chain Management в облака
Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach For AX Migration Promo
Промоционалният абонамент на Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach For AX Migration е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 в облака и позволява добавянето на Microsoft Dynamics 365 Commerce към основен лиценз за основен продукт на Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 Finance Attach For AX Migration Promo
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Finance Attach For AX Migration Promo е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 в облака и позволява добавянето на Microsoft Dynamics 365 Finance към базов лиценз за основен продукт на Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach for AX Migration Promo
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach For AX Migration Promo абонаментът е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 в облака и позволява добавянето на Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management към базов лиценз за основна Dynamics 365 продукт
Microsoft Dynamics 365 Team Members for Migration For AX Migration Promo
Абонамент Microsoft Dynamics 365 Team Members за AX Migration Promo
Microsoft Dynamics 365 Operations – Activity For AX Migration Promo
Абонамент Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity за AX Migration Promo
Microsoft Dynamics 365 Operations – Device For AX Migration Promo
Абонамент Microsoft Dynamics 365 Operations - Device за AX Migration Promo
spinner