Microsoft Dynamics 365 - Миграция от Dynamics AX Оферти

Промоционални оферти на Microsoft Dynamics 365 за клиенти, мигриращи от локални Dynamics AX към абонаменти за Dynamics 365 в облака

Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Промоция
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Commerce From Dynamics AX Migration Промоция е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Microsoft Dynamics 365 Commerce в облака
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach For AX Migration Промоция
Промоционалният абонамент на Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach For AX Migration е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 в облака и позволява добавянето на Microsoft Dynamics 365 Commerce към основен лиценз за основен продукт на Dynamics 365
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Finance From Dynamics AX Migration Промоция
Абонаментът на Microsoft Dynamics 365 Finance From AX Migration Промоция е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Microsoft Dynamics 365 Finance в облака
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Finance Attach For AX Migration Промоция
Абонаментът Microsoft Dynamics 365 Finance Attach For AX Migration Промоция е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 в облака и позволява добавянето на Microsoft Dynamics 365 Finance към базов лиценз за основен продукт на Dynamics 365
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity For AX Migration Промоция
Абонамент Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity за AX Migration Promo
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Operations - устройство For AX Migration Промоция
Абонамент Microsoft Dynamics 365 Operations - устройство за AX Migration Promo
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management From Dynamics AX Migration Промоция
Абонаментът за управление на веригата за доставки на Microsoft Dynamics 365 от AX Migration е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 Supply Chain Management в облака
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach for AX Migration Промоция
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach For AX Migration Промоция абонаментът е промоция за клиенти, мигриращи от локална Dynamics AX към Dynamics 365 в облака и позволява добавянето на Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management към базов лиценз за основна Dynamics 365 продукт
Абонамент за Microsoft Dynamics 365 Членове на отбора for Migration For AX Migration Промоция
Абонамент Microsoft Dynamics 365 Членове на отбора за AX Migration Promo