Абонаменти Microsoft Enterprise Mobility + Security - месечни или годишни планове

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) е интелигентна платформа за управление и сигурност на мобилността. Той помага да защитите и защитите вашата организация и дава възможност на вашите служители да работят по нови и гъвкави начини.

Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E3
Абонаментът Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) е интелигентна платформа за управление и сигурност на мобилността. Той помага за защитата и сигурността на вашата организация и дава възможност на вашите служители да работят по нови и гъвкави начини.

Удобен икономически ефективен начин за клиентите да закупят облачните услуги на крайния потребител и устройства на Microsoft:
Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 се състои от Azure Active Directory P1, Azure Information Protection P1, Microsoft Endpoint Manager и Microsoft Advanced Threat Analytics за предоставяне

Управление на самоличността и достъпа
Опростено управление на достъпа и сигурност
Многофакторно удостоверяване
Условен достъп
Разширено докладване за сигурност
Лиценз за клиентски достъп на Windows Server (CAL) *

Управление на крайната точка
Управление на мобилни приложения
Разширена защита на данните на Microsoft Office 365
Интегрирано управление на компютър
Интегрирано локално управление

Защита на информацията
Постоянна защита на данните
Проследяване и отмяна на документи
Управление на ключове за криптиране според регулаторните нужди

Защита, управлявана от идентичност
Microsoft Advanced Threat Analytics * 1
Microsoft Defender for Identity

* 1. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) ще прекрати основната поддръжка на 12 януари 2021 г. Разширената поддръжка ще продължи до януари 2026.


Сравнение на модерния работен план на предприятиетоv
Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E5 - безплатна пробна версия (30 дни/25 потребители)
Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 - Безплатна пробна версия ви позволява да оцените най-изчерпателното решение, доставено в облака, за защита на данните на вашата компания в мобилния свят, първи в облака


Сравнение на модерния работен план на предприятиетоv
Абонамент за Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E5
Абонаментът Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 е най-изчерпателното решение, доставено в облак за защита на данните на вашата компания в мобилен свят, първи в облака.

Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 се състои от Azure Active Directory P2, Azure Information Protection P2, Microsoft Endpoint Manager, Defender for Cloud и Microsoft Advanced Threat Analytics за предоставяне

Управление на самоличността и достъпа
Опростено управление на достъпа и сигурност
Многофакторно удостоверяване
Условен достъп
Условен достъп, основан на риска
Разширено отчитане на сигурността
Привилегировано управление на самоличността
Лиценз за клиентски достъп на Windows Server (CAL) *

Управление на крайната точка
Управление на мобилни приложения
Разширена защита на данните на Microsoft Office 365
Интегрирано управление на компютър
Интегрирано локално управление

Защита на информацията
Постоянна защита на данните
Интелигентна класификация и етикетиране на данни
Проследяване и отмяна на документи
Управление на ключове за криптиране според регулаторните нужди

Защита, управлявана от идентичност
Microsoft Advanced Threat Analytics * 1
Защита на Microsoft Cloud App
Microsoft Defender for Identity

* 1. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) ще прекрати основната поддръжка на 12 януари 2021 г. Разширената поддръжка ще продължи до януари 2026.