Předplatné Microsoft 365 E5 Insider Risk Management

Podrobnosti produktu: Předplatné Microsoft 365 E5 Insider Risk Management


Předplatné Microsoft 365 E5 Insider Risk Management je řešení v Microsoft 365, které pomáhá minimalizovat interní rizika tím, že vám umožňuje detekovat, vyšetřovat a provádět akce týkající se rizikových aktivit ve vaší organizaci.

Vlastní zásady vám umožňují detekovat škodlivé akce a nechtěně riskantní aktivity ve vaší organizaci a jednat s nimi, v případě potřeby včetně eskalace případů do Microsoft Advanced eDiscovery.
Analytici rizik ve vaší organizaci mohou rychle přijmout vhodná opatření, aby se ujistili, že uživatelé dodržují standardy shody vaší organizace.

Korelace více signálů, od aktivit po komunikaci, k zobrazení a správě upozornění na potenciální zasvěcená rizika a k nápravě. Proaktivně monitorujte a řešte správu přístupu k datům, když zaměstnanci opouštějí hranice nebo se pohybují mezi hranicemi dodržování předpisů.

Microsoft 365 E5/A5/G5, dodržování předpisů Microsoft 365 E5/A5/G5 a Microsoft 365 E5/A5/G5 Insider Risk Management poskytují uživateli práva využívat Insider Risk Management.

  • MPN: 853e72bc-69f0-4e06-a7a8-22e477c41bf6
  • 128,93 Kč Měsíčně bez DPH
    1.547,14 Kč Ročně bez DPH

    Množství: Objednat