Συνδρομή Microsoft Teams Common Area Phone

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Teams Common Area Phone


Η συνδρομή Microsoft Teams Common Area Phone επιτρέπει τη χρήση συσκευών τηλεφώνου Common Area με το σύστημα τηλεφώνου Microsoft 365

Ένα κοινό τηλέφωνο (CAP) τοποθετείται συνήθως σε μια περιοχή όπως ένα λόμπι ή μια άλλη περιοχή που είναι διαθέσιμη σε πολλούς ανθρώπους και χρησιμοποιείται μόνο για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο με χώρο υποδοχής, τηλέφωνο πόρτας ή τηλέφωνο αίθουσας συσκέψεων, τα CAP ρυθμίζονται ως συσκευές και όχι ως χρήστες και συνδέονται αυτόματα σε δίκτυο

  • MPN: 4d8f3b90-29b3-4e7b-b37c-4a435ddef1d9
  • 6,70€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    80,40€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner