Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Field Service

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Field Service


Το Microsoft Dynamics 365 Field Service είναι μια λύση από άκρο σε άκρο που επιτρέπει στους πελάτες να μεταμορφώσουν τις λειτουργίες των υπηρεσιών τους συνδέοντας άτομα, μέρη και πράγματα για να προσφέρουν πελατοκεντρικές εμπειρίες. Η Field Service δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να μετακινηθούν από το να είναι αντιδραστικοί στην παροχή προληπτικής ή προβλέψιμης υπηρεσίας πεδίου και να αγκαλιάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως η υπηρεσία βάσει αποτελεσμάτων ή "οτιδήποτε ως υπηρεσία".

Το Microsoft Dynamics 365 Field Service παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους πελάτες που θα τους επιτρέψει να αυτοπρογραμματίσουν την εξυπηρέτηση και να αξιολογήσουν τους τεχνικούς για να διασφαλίσουν τη μέγιστη ικανοποίηση. Άλλες επενδύσεις στο κύμα κυκλοφορίας 1 του 2021 περιλαμβάνουν βελτιωμένη εμπειρία ενσωμάτωσης, ολοκληρωμένες δυνατότητες αφοσίωσης πελατών και ευρύτερες επιλογές πόρων

  • MPN: 5eb287f2-f34f-4bc8-a8b0-c2e9b23f7430
  • 80,10€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    961,20€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ
    2.883,60€ Ανά τριετία Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner