Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Premium P1 για τους μαθητές

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Premium P1 για τους μαθητές


Azure Active Directory Premium provides single sign-on to thousands of cloud (SaaS) apps and access to web apps you run on-premises. Built for ease of use, Azure Active Directory Premium features multi-factor authentication (MFA); access control based on device health, user location, and identity; and holistic security reports, audits, and alerts.

  • MPN: 2084c385-65b3-4fac-867b-e9a2e1dde635
  • 0,25 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    3,00 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία