Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security A3 για τη Σχολή

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security A3 για τη Σχολή


Enterprise Mobility + Security A3 provides a convenient cost effective way for customers to purchase Microsoft’s end user and device cloud services: Azure AD Premium P1, Azure Information Protection Premium P1, Microsoft Advanced Threat Analytics and Microsoft Intune.

  • MPN: 0428d817-bbde-4568-b7c6-04e3cff36246
  • 1,63 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    19,56 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία