Συνδρομή Microsoft 365 A5 Insider Risk Management για τους μαθητές

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft 365 A5 Insider Risk Management για τους μαθητές


Correlate multiple signals, from activities to communications, to view and manage alerts on potential insider risks and remediate. Proactively monitor and address data access governance when employees leave or move between compliance boundaries.

  • MPN: 2ba72571-c0f0-4373-b999-d08cc1bb5edd
  • 1,18 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    14,16 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία