Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2


e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce

  • MPN: 56076643-0c85-4af7-b866-eaf0f8f5edde
  • 26.142,30 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    313.707,60 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία