Συνδρομή Microsoft Defender for Endpoint Server για την Εκπαίδευση

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Defender for Endpoint Server για την Εκπαίδευση


Microsoft Defender for Endpoint Server is a unified endpoint security platform and enables enterprise customers to protect, detect, investigate, and respond to advanced attacks and data breaches. It is built-in, cloud powered, applies Artificial Intelligence to automate security incidents and leverages the Microsoft Intelligence Security Graph to integrate detection and exploration with other Microsoft Defender services*. This product provides MDE on server endpoints and it is licensed on a per-node basis. *some separate subscriptions may be required.

  • MPN: c7b9ab7e-8f80-4b4b-8aed-dcad61f28995
  • 4,40 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    52,80 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία