Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Commerce για τους μαθητές

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Commerce για τους μαθητές


User subscription that includes Dynamics 365 Commerce, Enterprise Edition

  • MPN: f65ba0cd-dd42-4b7a-8df2-2adcb3c01299
  • 60,70 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    728,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία