Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Remote Assist - δωρεάν δοκιμή (30 ημέρες/25 χρήστες)

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Remote Assist - δωρεάν δοκιμή (30 ημέρες/25 χρήστες)


Αυτή η συνδρομή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics 365 Remote Assist για την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων την πρώτη φορά. Με βιντεοκλήσεις hands-up, hands-up στο Microsoft HoloLens, οι τεχνικοί επιτόπιων υπηρεσιών μπορούν να συνεργαστούν με οποιονδήποτε εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα σε υπολογιστή ή κινητό για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο πλαίσιο.
Πρόσθετες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού διαφέρουν για τις διαθέσιμες δυνατότητες και περιεχόμενο Για να επιτρέψουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτήν τη συνδρομή, οι διαχειριστές IT πρέπει να εκχωρήσουν μεμονωμένες θέσεις στους χρήστες μετά την αγορά, προτού οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή από το Microsoft Store ή το Store for Business.

  • MPN: 545484f9-1c3e-426d-a387-0aa029146443
  • Δωρεάν

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner