Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Customer Insights is a marketer-based management system which creates a unified customer database that is accessible to other systems.

  • MPN: 1652b7a6-4f7b-4434-a336-2bfa71f3aba2
  • 316,20 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    3.794,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία