Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Enterprise. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.

  • MPN: f77403da-d1fa-4b3a-a081-b12b274e8942
  • 4,20 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    50,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία